ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ

On: 31 July, 2017

ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਤੀ (ਕੈਲਗਰੀ) - ਕੈਨੇਡਾ

 

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।

ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪੈਗੇ ਹਾਂ ਚੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ।

ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ।

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।

ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮੰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਤ ਵਾਸਤੇ।

ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ।

ਯਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟਾਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ।

ਸੱਤੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ।