ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ-- ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ

On: 4 July, 2017

 ਸੀਬੋ

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੋਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ । ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ । ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੋ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਕਾਂਵਾਂ ਰੋਲ਼ੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ । ਸੀਬੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚੜ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੀਬੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ”ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਾ”।