ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ

ਪਿਆਜ ਦਾ ਅਚਾਰ

Tuesday, 20 November, 2012

ਸਮੱਗਰੀ— ਛੋਟੇ ਪਿਆਜ—1 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ—10 ਚਿਮਚੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ—3 ਚਿਮਚੇ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ—2 ਚਿਮਚੇ 2 ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਰਸ ਅੰਬਚੂਰ—4 ਚਿਮਚੇ 5-6 ਚਿਮਚੇ ਨਮਕ 1 ਕੱਪ ਤੇਲ ਕਾਲਾ ਨਮਕ—1 ਚਿਮਚਾ ਵਿਧੀ— ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਪਿਆਜ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ... ਅੱਗੇ ਪੜੋ
ਪਾਓਭਾਜੀ ਮਸਾਲਾ

Tuesday, 20 November, 2012

ਸਮੱਗਰੀ— ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ—2 ਵੱਡੇ ਚਿਮਚੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ—1 ਵੱਡਾ ਚਿਮਚਾ ਅੰਬਚੂਰ—1 ਵੱਡਾ ਚਿਮਚਾ ਜੀਰਾ—2 ਵੱਡੇ ਚਿਮਚੇ ਸੌਂਫ—1 ਵੱਡਾ ਚਿਮਚਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ—1 ਵੱਡਾ ਚਿਮਚਾ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ—5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ—2-3 ਟੁਕੜੇ ਲੌਂਗ—1 ਵੱਡਾ ਚਿਮਚਾ ਸੁੰਢ ਪੀਸੀ—1 ਵੱਡਾ ਚਿਮਚਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ—1 ਵੱਡਾ ਚਿਮਚਾ ਹੀਂਗ—1 ਚੌਥਾਈ ਛੋਟਾ ਚਿਮਚਾ ਵਿਧੀ— ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਹਲਕੇ... ਅੱਗੇ ਪੜੋ