ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ।

On: 22 December, 2012

ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ।
snape no 5
snape no 4
snape no 2
snape no 3
गैंगरेप के खिलाफ शनिवार को दिल्ली का विजय चौक विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया। लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, आंसूगैस, पत्थरबाजी..दिनभर यही चलता रहा...